آیا مشکل اعتماد به نفس دارید؟

این مسأله دلایل متفاوتی دارد ولی یکی از راه‌های افزایش اعتماد به نفس تکنیک زیر است:

موفقیت در انجام کارهای کوچک، باعث ایجاد اعتماد به نفس در انجام کارهای بزرگ‌تر می‌شود. لذا یکی از روش‌های ایجاد اعتماد به نفس، این است که انجام یک کار سخت را ابتدا از کارهای کوچک‌تر شروع کنیم. همیشه از دانش‌آموزانم این سؤال را می‌پرسم: «یک فیل را چگونه می‌خورند؟» آن‌ها هم با تعجب نگاه می‌کنند و فکر می‌کنند که این فقط یک شوخی بی‌مزه است. من هم در جواب چشم‌های گردشده‌ی آکنده از دودلی می‌گویم: «لقمه لقمه!» و بعد ادامه می‌دهم که شما هرگز نمی‌توانید فیل را یک لقمه کنید! بلکه باید آن را لقمه لقمه کرده و به مرور بخورید! نکته را درمی‌یابند و لبخندی صورت‌شان را می‌پوشاند. لذا مسائل را به قسمت‌های ریزتر تقسیم کنید و هر بار فقط یک گام را طی کنید. این کار علاوه بر اینکه باعث پیشرفت منطقی و زمان‌بندی شده‌ی کارها می‌شود، در ضمن اعتماد به نفس شما را هم به مقدار زیادی ارتقاء می‌دهد. یادمان نرود آنکه کو‌ه‌ها را جا به جا کرد، ابتدا شروع به جمع آوری سنگ‌ریزه‌ها کرد.

Photo by swapnil vithaldas on Unsplash

/ 0 نظر / 13 بازدید