آیا تاکنون به تصاویری که در ذهن می پرورانید، دقت کرده اید؟

هر کدام از ما یکسری «تصویرهای ذهنی» داریم که به طور روزانه آنها در ذهن خود تولید و تکرار میکنیم. ممکن است قدمت بعضی از آنها به چندین سال هم برسد! و ممکن است کمتر پیش آمده باشد که از خود بپرسیم: «به راستی این تصاویر چه هستند و در ذهن ما چه میکنند؟ از چه واقعیت بیرونی ریشه گرفته اند؟ و در نهایت اینکه، آیا این تصاویر بر روی زندگی واقعی ما تأثیری هم دارند؟»

اینکه این تصاویر چه ها هستند و از چه واقعیت بیرونی ریشه گرفته اند، مبحث دیگیری است و نیاز به مشورت با یک روانکاو دارد. اما در حالت عادی و کمتر بحرانی، می توانیم به این پرسش بپردازیم که «آیا این تصاویر بر روی زندگی واقعی تأثیر دارند؟». بله! تأثیر خیلی زیادی دارند. این مطلب تا آنجایی حائز اهمیت است که بعضی آنرا مهم ترین کشف بشر در قرن بیستم دانشته اند. حال چه کنیم؟

مطلب کامل را در اینجا بخوانید


/ 1 نظر / 61 بازدید