بیست و سومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

اطلاعیه شماره ۱


به منظور ارائه آخرین دستاوردها و یافته های پژوهشی در زمینه آنالیز ریاضی و کاربردهای آن در سایر شاخه های علوم ریاضی و مهندسی، استفاده از نظریات و کارهای پژوهشی متخصصان آنالیز ریاضی، و شناسایی افراد متخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و تبادل نظر با آنها، دانشگاه اراک با همکاری انجمن ریاضی ایران بیست و سومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن را در محورهای زیر برگزار می‌کند:


  1. آنالیز تابعی
  2. آنالیز هارمونیک
  3. آنالیز مختلط
  4. جبرهای باناخ
  5. آنالیز روی منیفلد
  6. نظریه عملگرها
  7. آنالیز غیرخطی
  8. آنالیز عددی
  9. آنالیز تصادفی
  10. سایر کاربردهای آنالیز ریاضی


متقاضیان ارائه سخنرانی لازم است مقاله خود را مطابق الگوهای آماده شده در تارنمای سمینار به نشانی 


http://smaa23.araku.ac.ir


آماده نمایند و در تارنمای سمینار بارگذاری نمایند. اطلاعات بیشتر در اطلاعیه‌های بعد منتشر خواهد شد.


/ 0 نظر / 36 بازدید