# روانشناسی_رابطه

کلمه‎ی مناسب را در زمان مناسب بیان کنیم تا دچار مشکل در روابط خود نشویم.

به قلمرو هم احترام بگذاریم.  شما را نمی‌دانم، اما من آدم دقیقی هستم و حافظه‌ی خوبی در تمام مسائل مربوط به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 100 بازدید